Levla Hälsan
HemLevla fortbildningLevla läromedel

Levla läromedel

Innehållsidéer för lektioner – filmer, quiz, övningsuppgifter och diskussionsfrågor
laromedel

Stillasittande

Läromedlet kring stillasittande fokuserar på fakta om hur våra kroppar fungerar efter 30 minuters vila och de olika positiva effekterna vi får när vi rör på oss. Det lyfter också hur det statistiskt ser ut idag i Sverige kring stillasittandet. Materialet syftar till att skapa en medvetenhet om att all rörelse räknas i ett allt mer stillasittande vardagsliv.

Det innehåller:

 • Begreppsövning
 • Filmen Det stora i den lilla rörelsepausen + diskussionsfrågor och/eller mindmap olika tema  (ca 25-40 minuter)
 • Quiz med eller utan rörelsepauser (Kahoot eller som ppt) + diskussionsfrågor (ca 20-35 minuter)
 • Övningar (tidsåtgång beror på ambitionsnivå)
Material

Det stora i den lilla rörelsepausen – featuring Kaeli Abdi

Matvanor

Läromedlet Matlevlarna fokuserar primärt på vad vi enkelt kan lägga till och byta ut till, det vill säga öka andelen fullkorn och grönsaker i vår dagliga kost, men också att påminna om det som man med fördel kan dra ner på. Materialet och lärarhandledningen är framtagna i samarbete med dietisten och kokboksförfattaren Sara Ask och kan också passa för lektioner i hem- och konsumentkunskap.

Det innehåller:

 • Filmen Matlevlarna grönsaker + diskussionsfrågor (ca 20-25 minuter)
 • Filmen Matlevlarna fullkorn + diskussionsfrågor (ca 20-25 minuter)
 • Quiz (Kahoot eller som ppt) + diskussionsfrågor (ca 20-25 minuter)
 • Övningar (tidsåtgång beror på ambitionsnivå)
 • Recept från filmerna Matlevlarna
Material

Matlevlarna Grönsaker – med Sara Ask

Matlevlarna Fullkorn - med Sara Ask

Beteendedesign

Läromedlet kring beteendedesign fokuserar på att ge översiktlig kunskap om vad som påverkar våra beslut och beskriva de “ingredienser” som behövs för att kunna ta makten över sina vanor. Materialet ger även möjlighet till reflektion och experiment hemma  – och kanske även i skolan.

Det innehåller:

 • Presentationen “Hur funkar vår hjärna när vi fattar beslut “+ diskussionsfrågor (ca 20-25 minuter)
 • Presentationen ”Beteendedesign 3x3x3 – fällor, verktyg och ingredienser för att ändra vanor” + diskussionsfrågor (ca 20-25 minuter)
 • Undersök din omgivning: hur har man format omgivningen för att styra vår beteende och hur skulle det kunna bli bättre
 • Ta makten över din vana: hitta din utmaning med att experimentera dig fram (skol-/hemuppgift)
Material
Tyck till om Levla

Levla är ett hälsoprojekt för skolan på initiativ av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. cancercentrum.se

Projektledare Levla:
Jennie Jackson
jennie.jackson@regionstockholm.se

© 2023 Regionala cancercentrum i samverkan