Levla Hälsan
HemLevla fortbildningLevla läromedel
Lgr22 ökar fokus på levnadsvanor

Ge elever förutsättningar att “levla” hälsan hela livet

För varje år stärks forskningen om hur avgörande levnadsvanor är för risken att drabbas av sjukdom och dö i förtid. Även sjukdomar som vi tidigare tänkt mest berott på ärftlighet och slump vet vi nu har stark koppling till hur vi lever våra liv. Exempelvis är var tredje cancerfall kopplat till levnadsvanor.

Samtidigt visar statistiken att vi i Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor. Att ge elever bättre förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor och själva ta ansvar för sin hälsa genom livet har naturligt nog fått större tyngd i Lgr22.

För att ge idrottslärare för elever i åk 4-6 inspiration och stöd i ämnets hälsoteoretiska del finns Levla. Det består av en fortbildningsdel för lärare och läromedelsdel för undervisningen.

Målet är att ge lärare stöd att i sin tur stötta elever att ”levla” sina vanor genom små förändringar i vardagen. På så sätt kan man nå elever som inte identifierar sig som sportiga eller hälsomedvetna. Materialet innehåller filmer, experiment, statistik, quiz och diskussionsmaterial inom tre teman: stillasittande, matvanor och beteendedesign – eftersom det inte räcker med bara kunskap för att förändra vanor.

Materialet kan användas i andra ämnen, t.ex. hem- och konsumentkunskap eller som temadag. Det är framtaget av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland i samarbete med forskare, experter och lärare, samt elever på Västerholms skola i Skärholmen i Stockholms stad.

Teman

Stillasittande
Stillasittande

Är att sitta verkligen det nya röka?

Vad visar forskningen och statistiken om långvarigt stillasittande, hur snabbt får vi en positiv hälsoeffekt av rörelse…
Fortbildning för lärareLäromedel för elever
Matvanor
Matvanor

Har vi underskattat matens betydelse?

På befolkningsnivå följer bara en av fyra de kostråd som finns. Sämst är vi på att äta fullkorn…
Fortbildning för lärareLäromedel för elever
Beteendedesign
Beteendedesign

Få makt över vanan med beteendedesign!

På 2010-talet kom stora forskningsgenombrott som visade att vi haft en övertro på kunskap och motivation...
Fortbildning för lärareLäromedel för elever

Du har en livsviktig uppgift

 

Kunskap om levnadsvanor kopplat till cancer som bygger på vetenskap

Regionala cancercentrum är kunskapscentrum som arbetar för en bättre och mer jämlik cancervård i hela landet. Uppgiften är att sprida kunskap som bygger på forskning. Bland annat WHOs europeiska kodex mot cancer som innehåller 12 rekommendationer för vad varje individ kan göra i vardagen för att minska risken för cancer.

Europeiska kodexen mot cancer

Levla finns även för elevhälsan

Webbutbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll vänder sig elevhälsoteam. Det första spåret handlar om barn som kommer i kontakt med cancer, antingen att de drabbas själva eller någon i deras närhet. Det andra spåret tar upp de områden där vi kan jobba med barn för att förebygga att cancer uppstår senare i livet.

Gå till utbildningen
Tyck till om Levla

Levla är ett hälsoprojekt för skolan på initiativ av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. cancercentrum.se

Projektledare Levla:
Jennie Jackson
jennie.jackson@regionstockholm.se

© 2023 Regionala cancercentrum i samverkan