Levla Hälsan
HemLevla fortbildningLevla läromedel

Levla fortbildning

Tre fortbildningspass à 40-60 minuter som kan göras enskilt eller i grupp
Trappa1

Stillasittande

Sverige är idag ett av de länder i Europa där befolkningen motionerar mest men samtidigt sitter vuxna och barn stilla cirka 70 % av den vakna tiden. Långvarigt stillasittande har så stor betydelse för vår ohälsa, både i närtid och på längre sikt. Forskning visar att den lilla vardagsrörelsen – rörelsepausen – har stor skyddande effekt på vår hälsa. Det här fortbildningspasset för lärare innehåller påfyllande/repeterande fakta, statistik och tips kring stillasittande och rörelse. Bland annat medverkar forskaren Mai-Lis Hellénius från KI och Örjan Ekblom från GIH. Det kan vara en bas för att arbetet med eleverna i klassrummet (Levla läromedel).
Gå till utbildningen
60 min

Matvanor

Idag beräknas att 14 000 personer i Sverige dör i förtid varje år på grund av ohälsosamma matvanor. Men forskning visar också att hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för och förebygga runt en tredjedel av alla folksjukdomar. Att veta att matvanor spelar roll både på kort och lång sikt, och vad vi alla kan göra för att levla hälsan är något som både barn som vuxna borde känna till för att kunna ta medvetna beslut. Det fortbildningspasset för lärare innehåller fakta och statistik om matvanor samt tips från dietisterna Sara Ask och Anna Jörnvi om hur man kan prata matvanor med elever. Det kan vara en bas för arbetet med eleverna i klassrummet (Levla läromedel).

Beteendedesign

Det räcker inte med att veta vad man ska göra och vilja göra det - man måste ändra sitt beteende för att något ska hända! Och då måste det vara lätt att göra rätt. Det här fortbildningspasset för lärare innehåller fakta om hur den mänskliga hjärnan fattar beslut och ger tips på hur vi genom beteendedesign och nudging kan få oss själva att agera mer som vi önskar. Beteendestrategen Samuel Salzer ger en introduktion till nudging – begreppet som Nobelpristagaren Richard Thaler är pappa till. I diskussionsfrågor ställs frågor om hur vi i ämnet idrott och hälsa kan använda oss av beteendedesign både i undervisningen och i arbetet att stötta eleverna till goda vanor hela livet. Fortbildningspasset fungerar också som bas för att arbeta med beteendedesign med eleverna i klassrummet (Levla läromedel).
Tyck till om Levla

Levla är ett hälsoprojekt för skolan på initiativ av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. cancercentrum.se

Projektledare Levla:
Jennie Jackson
jennie.jackson@regionstockholm.se

© 2023 Regionala cancercentrum i samverkan